ناز سحر گچساران
سیاسی ، تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی 
قالب وبلاگ
[۲۰  : بسیجی خاورمیانه ، سردار سلیمانی

سالهاست که با نام و سخنان و فیلمها و گزارشات پیرامون سردار سرافراز بسیجی قاسم سلیمانی ،خود را همنوا و همراه می نموده و می نمایم .عشق دیدارش و شنیدن مستقیم بیانش را به اندازه آوازه اش در دل آرزو میکردم تا اینکه روز پنجشنبه ۵ آذر ۹۳ این آرزو برآورده شد.

[۲۰ بنا به دعوت سپاه پاسداران کشور بهمراه جمعی شانزده نفره از استان کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در اولین مجمع عالی بسیج به تهران آمده و از ساعت ۲بعد از ظهر پنجشنبه به سالن بزرگ و مجلل اجتماعات ستاد کل سپاه مرکز حاضر شده و در خیل آنهمه اخلاص و صداقت بسیجی محو شدیم .در حالیکه در ابتکاری جالب و در خور تقدیر افتتاحیه این مجمع را با سخنان مادر شهیدان مهدی و مجید زین الدین انجام گرفت ،ساعت ۵ ناگهان مجری اعلام نمودند که نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله جنتی برقرار است و بعد از نماز سخنرانی سردار سلیمانی !! همه غیر منتظره به یکدیگر نگریسته و با شوق بسوی نماز روانه شدند .

سردار بسیجی مان در حالی به جمع بسیجیان پیوست که هزاران دل همراهش بودند و آنگاه که در جایگاه قرار گرفت به رسم ادب و شکسته نفسی ،ننشست .اصلا نه انگار که حاج قاسم همان کسی است که لرزه بر اندام رژیم کودک کش اسراییل غاصب و امریکا و تروریستهای منطقه انداخته،با نزاکت و معرفت به احترام علمای حاضر در جلسه و بسیجیان میکروفون بدست گرفت و آغاز به سخن نمود. .در سالن به آن بزرگی 

یک نفر تکان نمیخورد .سکوت کامل حاکم و هیچکس فرصت گوش دادن را از دست نمیداد. این یعنی آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. 

همه محو کلام و رفتار رزمنده ای بود ند که هیبت و صولتش کفار را وحشت انداخته و در آن جمع تواضع و فروتنی اش درس معرفت آموخت.مجمع را به تعبیر زیبای کارگزاران اساسی نظام مدیریتی کشور یاد نمود و بیان داشت که سرزمین سپاه را امام (ره) حفاظت کرد و به آن قابلیت داد که بسیج را طراوت بخشد و رشد دهد. و بعد از عمق وجود و اخلاص مدعی شد که : شخصیتی به نورانیت و علم ،تفکر دینی و مدیریت بحرانی در عصر حاضر برجسته تر از مقام معظم رهبری وجود ندارد .و آنگاه برای اثبات ادعایش مواردی را برشمرد .شان و شوکت بسیج را به این عبارت تکمیل نمود که: بسیج یک حجت و طریق است که الان یک ارزش برتر است که حتی میگوییم مرجع بسیجی . 

در ادامه در نقش و قواره یک مورخ و جامع شناس به دو عامل (شخصیت ها و ایدولوژی )که در طول تاریخ بر جامعه اثر داشته اند ،پرداخت و چه تحلیل و استدلال ژرف و عمیقی را اراءه داد و فرمود :شخصیت های مطرح جنگ تابش نور امام بودند.

سپس همانطور که پیش بینی میشد به قصه داعش و مبنای فکری و تاریخی آن پرداخت و استدلال نمود که وجود داعش یک حادثه نیست بلکه ناشی از تفکری تاریخی است که در طول تاریخ حکومتهای بزرگ اسلامی را فروریختند.و برای اولین بار است که جمهوری اسلامی ایران مانع فرو ریزی اساس اسلام شده است.

در پایان دو وظیفه اساسی را برای بسیج بیان داشت :

۱ _عمق بخشیدن به جمهوری اسلامی ۲_نقش و تاثیر ولایت فقیه برای اقشار جامعه.

ساعت سخنرانی از یک و نیم گذشت ولی جز شیفتگی حاضرین اظهاری و حتی صحبتی درز نمیشد. و وقتی والسلام را بیان کرد هنوز قلمها بر کاغذها جاری و اذهان مشغول و قلبها آکنده از مهر و محبت به حاج قاسم برای ادامه بیاناتش .

[ جمعه هفتم آذر 1393 ] [ 1:56 ] [ یداله مرادی ] [ ]
[۲۰  : بسیجی خاورمیانه ، سردار سلیمانی

سالهاست که با نام و سخنان و فیلمها و گزارشات پیرامون سردار سرافراز بسیجی قاسم سلیمانی ،خود را همنوا و همراه می نموده و می نمایم .عشق دیدارش و شنیدن مستقیم بیانش را به اندازه آوازه اش در دل آرزو میکردم تا اینکه روز پنجشنبه ۵ آذر ۹۳ این آرزو برآورده شد.

[۲۰ بنا به دعوت سپاه پاسداران کشور بهمراه جمعی شانزده نفره از استان کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در اولین مجمع عالی بسیج به تهران آمده و از ساعت ۲بعد از ظهر پنجشنبه به سالن بزرگ و مجلل اجتماعات ستاد کل سپاه مرکز حاضر شده و در خیل آنهمه اخلاص و صداقت بسیجی محو شدیم .در حالیکه در ابتکاری جالب و در خور تقدیر افتتاحیه این مجمع را با سخنان مادر شهیدان مهدی و مجید زین الدین انجام گرفت ،ساعت ۵ ناگهان مجری اعلام نمودند که نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله جنتی برقرار است و بعد از نماز سخنرانی سردار سلیمانی !! همه غیر منتظره به یکدیگر نگریسته و با شوق بسوی نماز روانه شدند .

سردار بسیجی مان در حالی به جمع بسیجیان پیوست که هزاران دل همراهش بودند و آنگاه که در جایگاه قرار گرفت به رسم ادب و شکسته نفسی ،ننشست .اصلا نه انگار که حاج قاسم همان کسی است که لرزه بر اندام رژیم کودک کش اسراییل غاصب و امریکا و تروریستهای منطقه انداخته،با نزاکت و معرفت به احترام علمای حاضر در جلسه و بسیجیان میکروفون بدست گرفت و آغاز به سخن نمود. .در سالن به آن بزرگی 

یک نفر تکان نمیخورد .سکوت کامل حاکم و هیچکس فرصت گوش دادن را از دست نمیداد. این یعنی آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. 

همه محو کلام و رفتار رزمنده ای بود ند که هیبت و صولتش کفار را وحشت انداخته و در آن جمع تواضع و فروتنی اش درس معرفت آموخت.مجمع را به تعبیر زیبای کارگزاران اساسی نظام مدیریتی کشور یاد نمود و بیان داشت که سرزمین سپاه را امام (ره) حفاظت کرد و به آن قابلیت داد که بسیج را طراوت بخشد و رشد دهد. و بعد از عمق وجود و اخلاص مدعی شد که : شخصیتی به نورانیت و علم ،تفکر دینی و مدیریت بحرانی در عصر حاضر برجسته تر از مقام معظم رهبری وجود ندارد .و آنگاه برای اثبات ادعایش مواردی را برشمرد .شان و شوکت بسیج را به این عبارت تکمیل نمود که: بسیج یک حجت و طریق است که الان یک ارزش برتر است که حتی میگوییم مرجع بسیجی . 

در ادامه در نقش و قواره یک مورخ و جامع شناس به دو عامل (شخصیت ها و ایدولوژی )که در طول تاریخ بر جامعه اثر داشته اند ،پرداخت و چه تحلیل و استدلال ژرف و عمیقی را اراءه داد و فرمود :شخصیت های مطرح جنگ تابش نور امام بودند.

سپس همانطور که پیش بینی میشد به قصه داعش و مبنای فکری و تاریخی آن پرداخت و استدلال نمود که وجود داعش یک حادثه نیست بلکه ناشی از تفکری تاریخی است که در طول تاریخ حکومتهای بزرگ اسلامی را فروریختند.و برای اولین بار است که جمهوری اسلامی ایران مانع فرو ریزی اساس اسلام شده است.

در پایان دو وظیفه اساسی را برای بسیج بیان داشت :

۱ _عمق بخشیدن به جمهوری اسلامی ۲_نقش و تاثیر ولایت فقیه برای اقشار جامعه.

ساعت سخنرانی از یک و نیم گذشت ولی جز شیفتگی حاضرین اظهاری و حتی صحبتی درز نمیشد. و وقتی والسلام را بیان کرد هنوز قلمها بر کاغذها جاری و اذهان مشغول و قلبها آکنده از مهر و محبت به حاج قاسم برای ادامه بیاناتش .

[ جمعه هفتم آذر 1393 ] [ 1:55 ] [ یداله مرادی ] [ ]
برگزاری گفتمان فرقه ضاله وهابیت در گچساران

به گزارش آفتاب جنوب،صبح امروز گفتمان نقد نحله‌های انحرافی ویژه خواهران شاغل و رابطین ادارات شهرستان با موضوع فرقه ضاله وهابیت در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی گچساران برگزار شد.

یدالله مرادی در حاشیه این گفتمان با بیان اینکه این جریانات رشد قارچ‌گونه دارند، افزود: رشد قارچ‌گونه این جریانات در راستای اهداف نظام استکباری حرکت می‌کند و امروز بزرگترین معضل جهان است.

این کارشناس مسائل دینی و تاریخی از عوامل مهم فتنه‌گری زمان حاضر در منطقه را جریان تکفیری سلفی برشمرد و بیان کرد: این جریانات تکفیری سلفی امروز در پوشش دفاع از سنت، در حقیقت در جهت مسیر منافع غربی‌ها عمل می‌کنندوی افزود: آنچه امروز موجب درگیری‌های خونین و قربانی شدن جمع کثیری از شیعیان در منطقه شده است، بحث تکفیر شیعیان و مطرح کردن آن توسط روحانیون  و علمای افراطی وهابی و سلفی استمرادی تصریح کرد: مکتبی را که تفکر و عمل برخی از صحابه و تابعان آن‌ها را حجتی شرعی برای زندگی در عصر حاضر می‌دانند را سلفیه می‌گویند.

این کارشناس مسائل دینی و تاریخی گفت: پیروان این عقیده، از یک‌سو از موازین فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت خارج شده‌اند و از طرفی با اعتقاد بر فهم صحابه در باز کردن راه اجتهاد، موجب پیدایش برخی فتاوای افراطی نادرست و سلیقه‌ای شده است.

وی با اشاره به گروهک تروریستی داعش با بیان اینکه این پدیده‌ هم جدید و هم سابقه‌دار است، بیان کرد: اگر این گروهک تروریستی داعش را در قالب فعالیت‌های اسلامگرایانی که از متون و نصوص دینی قرائت خاصی داشته، بدانیم، این پدیده تداوم منطقی اندیشه‌هایی بوده که قبلاً تجلیاتی در کشورهای عربی داشته‌اند.

مرادی در ادامه گروهک تروریستی داعش را ترکیبی از سه جریان دانست و گفت: این سه جریان مرکب از اسلام‌گرایانی فعال درسوریه، بقایای حزب بعث و بقایای گروه‌ الصحوه هستند که با تفکر هم‌سو و با افراطی‌گری دست به جنایت‌های زیادی از جمله نسل‌کشی مسلمانان به ویژه شیعیان منطقه زده اند.

 

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 15:45 ] [ یداله مرادی ] [ ]
 شاید کلمه خان گزیدگی برای عشایر و روستانشینان ما هزاران مرتبه از کلمات غرب زدگی و شاه گزیدگی و شرق زدگی و شدیدتر و گزنده تر است چرا که نام خان برای آنان یادآور کلماتی چون:منال ،مباشر ،مامور خان ،ظین،غارت ،چپاول، گرسنگی و درد گرده های خونین و.........میباشد .

 حال جناب آقای نورمحمد مجیدی در کتاب یادواره نظام سنتی ایلات کوگیلویه و بویر احمد بخشی از رنج مردم را در جهت تامین منابع مالی آنان گردآوری و به رشته تحریر در آورده که سایت عصر دنا قسمت اول آنرا چاپ و بدلیل بررسی خوب و یادآوری مظالم آنان و نوکرانشان برای نسل کنونی ارائه میگردد تا این نسل دریابند که پدران آنان بوسیله چه کسانی و چگونه دسترنج شان به تاراج میرفت و چه بسا در ساختار کنونی با تغییر رنگ و ادبیات و عنوان باز هم .....:

درآمد و هزينه زندگي خانها در "کهگیلویه و بویراحمد"

عصردنا (بخش اول) : زندگي خانهاي ايلات علاوه بر درآمدهائي كه از املاك و گله و رمه و باغهاي خود به دست مي آوردند از دو منبع ماليات ديواني ( دولتي) و عوارض ايلي تامين مي گرديد.

درآمدهاي ديواني:

در قديم هر ايلي متعهد بود كه مالياتي مقطوع، به صورت سرانه، به دولت بپردازد و مامورين دولتي با همكاري خانها مامور وصول اين ماليات بودند. خوانين از اين ماليات سهميه اي به ميزان يك دهم داشتند. ماليات با همكاري مامورين دولت وصول مي شد و زماني با اجاره نمودن آن از دولت راسا توسط خانها از رعايا گرفته مي شد.

براي دريافت ماليات كه به نوع خاكي و بادي ( هوايي) خوانده مي شد، ابتدا مامورين خانها و دولت از افراد ايلات آمار برداري كردند و سپس هياتي مركب از سر مميز يا پيشكار حكومت به اتفاق خان و محصلين ايلي كه مستمري معين از هر طايفه داشتند و هر يك امور طايفه اي را اداره مي كردند به نزد كد خداي طايفه مي رفتند و با عرضه ي صورت افراد طايفه ماليات آنها را دريافت مي نمودند.

در وصول مالياتها نظر خان و كد خدا و وساطت محصلين شرط بود. هر يك از مامورين مي توانستند مالياتها را كم و زياد كنند و از مردم فقير و كم درآمد نيمه سرو از ثروتمندان به استثناء كد خدايان و ريش سفيدان طايفه كه جزء معاف شدگان محسوب مي شدند يك سر تمام به قيمت پول روز ماليات را نقدي و يا جنسي وصول كنند.

لازم به يادآوري است كه در صورت كسر بودن اصل ماليات هر طايفه، كسري آن را به اصطلاح سزشكن يا سر چين ( اضافه) بر بدهي افراد مي كردند و تمام و اصل آن مبلغ را دريافت مي نمودند.

ناگفته نماند كه علاوه بر اصل ماليات كه حتماً بايستي به صندوق و خزانه ي دولت پرداخت شود مبلغي هم اضافه گرفته مي شد تا مخارج و سهمي كه جهت مامورين به نام « ساير الوجوه» مرسوم بود تامين شود و از اصل ماليات چيزي كسر نيايد.

عوارض مرسومي ايلات:

در هر ايل عوارضي وضع مي شد كه جهت تامين هزينه ي زندگي و حق سفره ي خوانين از رعايا وصول مي گرديد. اين وجوه كه در هر ايل ميزان معيني براي خود داشت و به اسم خاصي مشهور بود، غير از ماليات ديواني بود كه به دولت پرداخت مي گرديد. اين عوارض عبارت بود از: عيدي، باجه عروس، جرائم، منال( خراج)، روغني، شاباش، گله بگيري، مخارج اضطراري

عيدي:

در آغاز سال نو مرسوم بود كه هر طايفه به خانه ي خان بروند و ضمن گفتن تبريك سال جديد هدايايي به او تقديم كنند. به اين هدايا عيدي مي گفته اند. آنچه رعايا به خان درين موقع مي دادند و معمولاً كد خدا و ريش سفيدان و افراد سرشناس طايفه در تشريفات خاصي حضور داشتند عبارت بود از چند گوسفند و گاهي روغن و فرآورده هاي ديگر دامي. در اين مواقع خان پذيرائيهائي متقابلاً از مهمانان ايلي به عمل مي آورد كه بسيار محترمانه و تشريفاتي بود.

باجه عروس:

در اصطلاح محلي به آن « قبا» هم گفته مي شود و عبارت است از انعامي كه خانواده هاي داماد و غالباً عروس به كلانتر محل مي دهند. اين هديه كه به صورت اجباري و جزء عوايد ايلي خان و كد خدايان است گاهي قاليچه و گليم و اسب و استر و گاوي كه معمولاً با نظر مامور خان انتخاب و تحويل كي گرديد.

وجوه جرائم:

در بعضي موارد كه اختلافي بر سرزمين يا مراتع و وقوع دزدي و غارت ميان ايلي يا افراد طايفه و بنيچه اي روي مي داد و خانها ناگزير به مداخله و حل اختلاف بودند پس از رسيدگي و تعيين مجرم گناهكاران به پرداخت جريمه محكوم مي شدند و وجوهي به اين نام از آنان وصول و به عنوان « ترجمان» يا جريمه ي نقدي يا جنسي وصول مي گرديد. البته در اين مواقع حقوق ميرزا، محصل و كد خدا و در صورت وجود مامورين دولتي هم در نظر گرفته مي شد و وجهي به آنان به ميزان معيني پرداخت مي گرديد.

 

ادامه دارد ......

 منبع : یادواره نظام سنتی ایلات کوگیلویه و بویر احمد

 گردآورنده: نور محمد مجیدی کرایی 

[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 1:20 ] [ یداله مرادی ] [ ]
پاسداشت هفته بسیج:( 5 آذر ماه )

بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پر ثمري است که شکوفهاي آن بوي بهار وصل و طروات يقين حديث عشق مي دهد(امام خمینی (ره))

نو نهال با طراوت پر گهر باشد بسیج

میوه اش شیرین درخت پر ثمر باشد بسیج 

بوی عطر گل زیستان صفا و معرفت 

غنچه های لاله از ایثارها دارد بسیج

نور ایمان و فضیلت در دلش تابان شده 

زهد و تقوا و صداقت خوی خوش دارد بسیج 

بار الها این بسیج مردمی را تا ظهور صاحبش 

همچنان خورشید تابان در جهان تابد بسیج

       *********************

خدایا حق پیغمبر و  آلش *بسیجی را نگهدار از زوالش *

                                   بسیجی نور چشمان امین است

             ****************************

   بزرگ بسیجی انقلاب حضرت امام خامنه ای فرمودند:

     عزیزان من ،بسیجی شدید مبارک است اما

                بسیجی بمانید .

        ایستادگی در راه مهم است .....

        مواظبت کنیم از راه بیرون نرویم.

 

[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 0:56 ] [ یداله مرادی ] [ ]
به گزارش جهان، آیت الله محسن اراکی در نشست ماهانه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، اظهار کرد:می‌خواهند براندازی را با مرجع ساخته انگلیس و هیأت حسینی شروع کنند

در برخی از روایات در منابع دینی ما بیان شده است که در آینده قومی از تبار سلمان خواهند آمد که از تبلیغات و فضاسازی‌های منفی و جنگ روانی‌ها هراسی به دل راه نخواهند داد و در آیات قرآن کریم تاکید شده است که عمده‌ترین مشکل جامعه اسلامی، بازگشت و پیمان شکنی با خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) است.

‫نباید اجازه دهیم در قم مسجد ضرار درست شود‬

آیت الله اراکی با تاکید بر اینکه ایجاد چند دستگی و تفرقه و خون ریزی بین گروه‌های مختلف از اقدامات مهم منافقین است، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم در قم مسجد ضرار درست شود، قم مرکز انقلاب و امام است. نخستین خطری که قم را تهدید می‌کند این است که باید مراقب بود برای ما مرجع انگلیسی نسازند. هیئت‌های حسینی قم همیشه پیشتاز انقلاب و پرچمدار جریان خط امام و رهبری بوده‌اند اما امروز پول در برخی هیئت‌های قمی تقسیم می‌شود تا علیه خط رهبری و امام رفتار کنند.

وی با انتقاد از یک هیئت عزاداری در قم، گفت: در هیاتی مداحی می‌آید و افراد را لعن می‌کند و می‌گوید هرکسی قبول نکند بر وی هم لعنت بفرستید؛ مگر رهبر انقلاب اسلامی، حضرات آیات عظام وحید خراسانی و مکارم شیرازی... اعلام نکردند این کار‌ها حرام است؟ آیا باید در قم به مرجعیت و انقلاب توهین شود و علیه خط امام و رهبری این گونه اقدام شود و همه ساکت باشند و هیچ عکس العملی نشان ندهند؟

 

امروز مسئله قمه زنی و لعن مطرح نیست که آن را مطرح کرده‌اند؛ هدف دشمنان، تضعیف انقلاب و خط امام و رهبری و شورش در آینده است. این اقدامات، با هدف براندازی است و می‌خواهند براندازی نظام را از روی مرجع ساخته انگلیس با ابزار هیئت حسینی شروع کنند. هیئات حسینی قم باید الگو باشند، انقلاب پیشتاز برائت از دشمنان رسول خدا و امیرالمومنین (علیه السلام) است؛ مگر جوانانی که در دوران دفاع مقدس خون دادند پیشتازان برائت نبودند و مگر صدام تجسم دشمنان اهل بیت نبود؟ مگر رزمندگان ما نیستند که با داعش می‌جنگند، بچه‌های ناب انقلاب بی‌صدا در حال جنگ هستند و ما هنوز داریم خون می‌دهیم؛ حرم حضرت زینب (سلام الله علی‌ها)، سامرا، کربلا، نجف و ولایت علی (علیه السلام) را در سوریه و عراق چه کسانی نگاه داشته‌اند؟

وی افزود: افراد بی‌انصاف انقلابیون را متهم به این می‌کنند که اهل برائت نیستند، برائتی که آمریکا می‌خواهد ما اهل آن نیستیم؛ ما اهل برائتی هستیم که امام صادق (علیه السلام) تبیین کرده‌اند و فرمودند به مساجد اهل سنت بروید و با آن‌ها زندگی کنید. اهل سنت بدنه جامعه اسلامی و امانت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستند و ما باید آن‌ها را برای ظهور آماده کنیم و با اهل بیت (علیهم السلام) آشنا سازیم و با معارف اهل بیت آشتی دهیم؛ چرا کاری می‌کنید که بدنه جامعه اسلامی از حسین بن علی (علیه السلام) جدا شود؟

بزرگان نقل کرده‌اند فرد مداحی هرروز در سامرا روضه حضرن زهرا (سلام الله علیها) می‌خواند که پس از پیگیری با چند واسطه متوجه شدند فردی در سفارت انگلیس بانی این روضه خوانی بوده است. بنده اطلاع دارم امروز کسانی به نام تاجر پیدا شده‌اند که پول از عربستان و سفارت انگلستان می‌گیرند و خرج قمه زنی می‌کنند و به هیئاتی که قمه زنی کنند اهدا می‌کنند.

 

آیت الله اراکی در پایان تصریح کرد: امروز دشمنان می‌خواهند ایران را به سوریه تبدیل کنند و سنی‌های ایران را که در جنگ و انقلاب حضور داشتند، در نقاط مختلف کشور علیه شیعیان بکار بگیرند باید امروز هوشیار باشیم و بحث وحدتی که رهبری بر آن تاکید دارد‌‌ همان است که امام صادق (علیه السلام) گفته است. امام صادق (ع) با اهل سنت چه رفتار و کرداری داشتند که علمای آن‌ها پای منبر ایشان بودند؛ رهبری نیز می‌گوید همین گونه رفتار کنید و‌‌ همان سخنانی است که آیت الله العظمی بروجردی و مراجع راستین بر آن تاکید داشته‌اند.

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 13:20 ] [ یداله مرادی ] [ ]
گاهی از اوقات انسان می بیند علم که قرار بوده ابزار مشاهده واقعیت باشد 


(لااقل با یک تعریف و با یک نگاه) تبدیل می شود به ابزاری برای پوشاندن واقعیت


این را به عنوان مثال عرض می کنم، نمی خواهم وارد بحث ها و تحلیل هایسیاسی بشوم، 


من فتنه 88 را گفتم کاملا از این منظر نگاه می کنم که نشان دهنده بحران ابتذال علم در جامعه ماست، 


در تهران به خصوص، عَلَم داران نهضت تقلب و شورش سبز، چهره های دانشگاهی بودند

اغلب هم دوستانی که در علوم انسانی درس خوانده بودند،


مثلاٌ دانشکده علوم اجتماعی و... من می گفتم اینها چه دانشمندان و پژوهشگرانی هستند 


که ادعایشان این است که ما واقعیات جامعه را بهتر از بقیه می بینیم و

ادعای تقلب 11 میلیونی می کنند و به انکار این واقعیت 11میلیون برخاسته اند:


پس معلوم است عینک هایی که اینها به اسم علم و آکادمی و پژوهش و روش و ...

به چشم زدند اعوجاج دارد 


یعنی علم به جای اینکه به پژوهش روشمند واقعیت تبدیل شود، به انکار روشمند واقعیت تبدیل شده است .

در فتنه 88 آشکار شد که خواسته و رویکرد جریان غرب زده شبه علمی در کشور این است :
که فضایی را ایجاد کنندکه بتوانند خواسته های طبقاتی و ایدئولوژیک غرب گرایشان را ،
صورت موجه شبه علمی بدهند. 

                                         دکتر سعید جلیلی-دانشکاه فردوسی مشهد

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 0:45 ] [ یداله مرادی ] [ ]
در سال 57 از ابتدای مهر و بازگشایی مدارس فرهنگیان و دانش آموزان گچساران همنوا با مردم ایران و به تبعیت از رهبری امام خمینی (ره) مبارزه ای آگاهانه را شروع کردند. اینجانب در سال سوم رشته تجربی در دبیرستان کورش کبیر (ولایت کنونی) مشغول به تحصیل بودم .سالی پر شور و شرر آغاز شده بود هر روز راهپیمایی و اعتراض و شعار نویسی و نمایشگاه کتاب و بحث پیرامون نالایقی حکومت و تبادل اخبار شهرستانها سینه به سینه و .....

 معلمین انقلابی و مذهبی هم فعال و جدی پیشقراول جوانان و نوجوانان آرمانخواه و عاشق امام و هیجان ،چون حاج بهرام تاجگردون،هوشنگ مقام، الله کس راهی،و.....فضای دبیرستان را انقلابی و اعتراضی کرده بودند .برای اولین بار نام انجمن اسلامی دانش آموزان بوسیله شهید امینی در مدرسه طرح و تشکیل شد. 

   اما روز نوزدهم و خروش گچسارانی ها:

در حالیکه آثار حادثه سیزده آبان دانشگاه تهران احساسات مردم را خدشه دار کرده بود صبح این روز جمعی از اراذل و اوباش شهر به رهبریت یک خانمی به عنوان حمایت از حکومت در خیابان بلادیان کنونی تا ساختمان فرمانداری دست به راهپیمایی در حد 100 نفر زدند .این حرکت که توهین به مردم گچساران بود شور و اعتراض مردم را دو چندان نمود لذا عصر آنروز بنا به دعوت انقلابیون شهر از جمله تاجگردون ،زید بهبهانی ،شهید بشارت و....اصناف و فرهنگیان ،بخش عمده مردم شهر در اعتراض  و محکومیت اقدام زشت حمایت از دولت جلوی مسجد جامع (شهیدان کنونی) تجمع کردند .فضای اطراف مسجد بیابانی خاک آلود بود و هیچ مغازه و بنایی وجود نداشت.

 در اوج شعارهای مردمی و همزمان با سخنرانیهای زید بهبهانی و تاجگردون و بشارت ناگهان چند ریوی نظامی پر از سرباز مسلح از همین خیابان هلال احمر برای ایجاد رعب و وحشت رد شدند .حدود ساعت 4 تا 5 عصر بود ما جمعی از دانش آموزانی بودیم که در انتهای جمعیت هم نقش انتظامات داشتیم و هم شعار گویی . ریوی اول رد شد ولی ماشین دوم پشت ایستگاه برقی که نزدیک فروشگاه بود ایستاد و سربازان سریع پیاده شدند جمع ماها نزدیکترین به آنها بودیم .ناگهان شروع به تیراندازی کردند حاج علی هاشمی بازاری معروف همانند همیشه با لهجه شیرین اصفهانی صدا زد تیر هوایی است !!ولی ناگهان همه چشمها متوجه فوران خون شهید بلادیان (جلوی درب ورودی مسجد)گردید ند که از ناحیه شکم زخمی شده بود . جمعیت شعار مرگ برشاه را یکصدا ابراز و از محیط فضای باز پشت مسجد بسوی بازار و خیابان مرکزی شهید بشارت (پهلوی) راه افتادند احساسات و عواطف مردم کنترل شدنی نبود .من و دوستم محسن پرور ابتدا به طرف ساختمان بازار نفت رفتیم ولی وقتی در چند سانتیمتری ما تیری به ناودون ساختمان اصابت کرد از آنجا بسمت پمپ بنزین رفته و تا جلوی سینما همراه جمعیتی شدیم که بشکه های نفت سیاه جلوی نانواییها را  حرکت داده بودند تا به بانکها،سینما،مشروب فروشیها،اماکن دولتی حمله ور شده و به آتش بکشند. عملا برای ساعتی فضای شهر بدست مردم خشمگینی افتاد که سالها تحقیر و ظلم را تحمل کرده بودند.

ساعت به حدود 7 رسیده بود که نیروهای نظامی کنترل شهر را بدست گرفتند و عده ای را شهید و زخمی و دستگیر . حکومت نظامی در شهر برقرار شد و هیچکس اجازه تردد نداشت .فردای صبح معلوم شد که شهدایی دیگری غیر از بلادیان هم هستند:شهید مذکور پارسی،شهید غریب پرویزی ،شهید فراشبندی ،شهید کیامرثی شهید حسین امینی . چه حکایتی هم دردناک و هم غرورآفرین  و بدینطریق هم نام گچساران بر بلندای تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی حک شد و هم فرهنگ شهید و شهادت راهبرد انقلابیون گردید و هم صف انقلابیون مذهبی و همراهان آنان از ملاحظه کاران و بازماندگان حکومتی مجزا شد و هم : شور و نشاط انقلاب و انقلابیگری و مبارزه همه فضای شهر و استان را فراگرفت .

تذکر ضروری و درخواست:

(جا دارد تا از خاطرات حاج بهرام تاجگردون ، حاج ابراهیم شریعتی ،علی خواجوی ،ذوالفقار صابری،حاج راهی ، حاج مختاری ،حاج جلیل خواجویان ،حاج نصریان و .....عزیزان دیگری که هم برنامه ریز آن حوادث بودند و هم شاهد و ناظر ،در این مناسبتها استفاده و در یک مجلد با نام تاریخ مبارزات گچساران جمع آوری و برای نسلهای آینده نگهداری شود.نباید سهل انگاری بعمل آید تا این رویدادها همراه با متقی ها، اسماعیلی ها، نبی زاده ها و.......دفن شوند.)

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 2:4 ] [ یداله مرادی ] [ ]
 

ساواکی پیش من محترم‌تر است از آخوند فاسد. آن‌قدر صدمه‌ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌خورد از محمدرضا نمی خورد. امام خمینی(ره)
 
گروه فرهنگی فرهنگ نیوز: اکنون آمریکا و غرب مستکبر به این جمع بندی رسیده‌اند که کانون بیداری و ایستادگی در برابر نقشه حاکمیت آنان بر همه جهان، کشورها و ملت های مسلمان و به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است، و اگر با ابزار اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی و سرانجام، نظامی نتوانند در چند سال آینده، نهضت بیداری اسلامی را مهار و سرکوب کنند، همه محاسبات آنان برای حاکمیت مطلق بر جهان و سیطره بر مهم‌ترین منابع نفت و گاز که تنها وسیله محرکه ماشین صنعتی و برتری مادّی آنان بر همه‌ی بشریت است، به هم خواهد ریخت، و کلان سرمایه داران غربی و صهیونیست که بازیگر پشت صحنه همه دولت‌های مستکبرند، از اوج اقتدار تحمیلی خود ساقط خواهند شد. پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج (29/10/1383)
 
استعمار پیر و روباه صفتِ انگلیس امروز با ابزار دین به مبارزه  با دین مبین اسلام پرداخته است و به کمک  شیعه نمایانی که به راحتی دین خود را با سرمایه استعمار انگلیس معامله کرده‌اند در تلاش است تا سبک زندگی ای متحجرانه، بی منطق و منحرف از اصل دینِ کامل اسلام را به جهانیان نشان دهد.
 
جریان انگلیسی و تبلیغ شیعه جعلی
یکی از جریاناتی که در دو سه سال اخیر قوت گرفته و در حال رشد و نمو است جریان جعلی شیعه نمایی است که در حاشیه و متن بیوت یکی از مراجع تقلید به نام سید صادق حسینی شیرازی شکل گرفته است.
از مهم‌ترین اقدامات ضد شیعی و مذهبی این گروه منتسب به شیعه در فضای ماهواره‌ای جهان، می‌توان به تأسیس چند شبکه فارسی و عربی زبان با نام‌های شبکه جهانی امام حسین ۱ و ۲ و ۳، مرجعیت، فدک، سلام، رقیه، ابوالفضل العباس، الانوار، خدیجه، الزهرا، المهدی و… اشاره کرد که در ایام محرم با تبلیغ شنیع‌ترین مسائل با عنوان شعائر حسینی، باعث وحشت مردم دنیا از شیعیان شده‌اند! شبکه‌هایی که با پنهان شدن در ظاهر دینی سعی می‌کنند جلوه‌های واقعی شیعی بودن را به صورت کاملاً وارونه نشان دهد.
 
البته اکثر این شبکه‌ها با حمایت شخص آیت‌الله سید صادق شیرازی و بیت آن تأسیس و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هدایتی مدیر شبکه سلام درباره میزان هزینه‌های یکی از این شبکه‌ها می‌گوید: «هزینه‌های پخش و تولید ما ماهیانه بالغ بر ۹۵ هزار دلار است. ۷۵ هزار دلار آن استودیو پخش و ۲۰ هزار دلار آن به تولید برنامه اختصاص دارد که این مبلغ در مقایسه با دیگر شبکه‌های ماهواره ای بسیار ناچیز است.»
 نکته قابل تأمل آنجاست که هزینه احداث و راه‌اندازی و مدیریت این شبکه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟ آن هم بدون حتی پخش یک برنامه تبلیغاتی!
 چند نمونه از ابداعات اختلاف برانگیز آخوندهای انگلیسی با ماهیت ضد شیعه:
الف) بر روی آتش راه رفتن.
ب) بر روی خار راه رفتن.
ج) بر روی شیشه غلتیدن.
د) خراشیدن صورت و لطمه بر سینه و صورت زدن به حدی که خون جاری می‌شود.
هـ) با زنجیر تیغی به کمر زدن به حدی که خون جاری می‌شود.
و) قمه زدن.
از دیگر بدعت‌های دیگری که این اختلاف افکنان بر سر دین مبین اسلام آورده‌اند آن است که ایام محسنیه (۲۸ صفر الی ۸ ربیع الاول) را می توان نام برد.
[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 0:35 ] [ یداله مرادی ] [ ]
عصر ایران: صادق خرازی سفیر پیشین ایران در لندن و سازمان ملل در مطلبی که در صفحه فیسبوک منتشر کرده نقل قولی از اوباما و جان کری رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا درباره قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس آورده است .
نظر اوباما و جان کری درباره «حاج قاسم»
متن این یادداشت را می خوانید:

بنام خدا
خواستم امروز در مورد وجودی عزیز و دُرِّ یگانه ای بنویسم.

باخود گفتم اورا با عنوان "سردار" خطاب کنم ، دیدم سپاهیان "قدرتمند" و باصلابت وشایسته برخوردار از این عنوان کم نیستند.خواستم برایش از پیشوند "آقا " استفاده کنم ،دودل شدم چرا که بازهم هستند فرزانگانی که زیبنده آنند.
نظر اوباما درباره قاسم سلیمانی/ کری: مایلم برای یک بارهم که شده او را ببینم

عنوان دیگری جستم.با خود گفتم او کسی است که بسیاری از "سیاست پیشگان" و"سیاست سازان"در حوزه پیرامونی مان از او دراندیشه ولرزانند. امروزه او بسیاری از مرزهای عالم اسلام یعنی از یمن گرفته تا دشت قبچاق وسرزمین اویغورها، از مدیترانه و دجله و وفرات هلال خصیب تا رود سند و کشمیر ، وبا عشق به ایران و ایرانیت،اسلام و ائمه اطهار سلیمان وار بر قالیچه باور و شهادت و جهاد سوار، وهفت اقلیم را در می نوردد.

 بقول ملک الشعرای بهار:

وز پس اسلام رو وانگه ببینی بی خلاف // "کز حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است"
این همان ملک است کاندر باستان بینی در او // داریوش از مصرتا پنجاب فرمان گستر است
از خدا غافل مشو یک لحظه در هر کارکرد // چون تو باشی با خدا هرجا خدایت یاور است


او همان كسي است كه اوباما ريس جمهور ايالات متحده درباره او به العبادي نخست وزير جديد عراق گفته است:" او دشمن من است ولي من براي او احترام ويژه اي قايل هستم".یااینکه جان کری وزیرخارجه امریکا به دکتر جواد ظریف وزیرامورخارجه ایران اسلامی گفته است که اگر برای یکبارهم شده مایل است او را به ببیند.


ولی با همه این اوصاف این سرباز وطن اسلامی خود را "سیاستمدار" نمیداند.

او روستا زاده ای نجیب و مهربان ودرد کشیده ای ازطبقات فرودست خطه کرمان است.با اینکه عنوان رسمی او "سردار سرلشگر قاسم سلیمانی " است و موجب عزت جمهوري اسلامي ایران نیز هست، ولی مردم کوچه و بازار و همرزمانش اورا بنام "حاج قاسم " میشناسند.چرا که او انسان "مخلص "و "مردمی" است.ولی خوب در این دور و زمانه تعداد"حاجیان" هم کم نیستند.

پس چه کنم؟ چه بنامم اورا ؟ با چه صفاتی و چگونه خطابش کنم؟... ولی مثل اینکه زیاد هم مشکل لاینحلی نیست. بگذارید صفات اور اکه بر شمردم ردیف کنم.او "قوی وقدر"است.او "آقا"است.او "سردار" و "سپهسالار" ودر عین حال "سیاستمدار"است.او "مخلص" و "مردمی" است.اگر حروف اول این صفات را که او متصف به آن است سرهم کنم مشکل حل میشود.
آری قاسم قاسم است.به عنوان و لقب و صفت نیاز ندارد.

قاسم محسنات بسیار زیادتری هم دارد. او به هیچ خط و سیاستی وابسته نیست.انسانی مستقل وهوشمند و کامل است.چون او در سایه خانواده دهقانی پرورش یافته بخوبی رمز و راز پیوند و قلمه زدن و تکثیر نهال و درخت را میداند. اکنون او خود را تکثیر کرده است.بدان معنی که هزاران هزار نهال قاسم سربدار در زیر دست او بدرختان تنومندی بدل گشته اند که امروزه در جهان اسلام آماده جانفشانی هستند. سلامتي و عزت و موفقيت او ارزوی همه انسان هاي فرهيخته و دلسوز عالم است .

نام او در كانون سياست و قدرت و درجهان اسلام، اميخته با رشادت و ازاديبخشي و رهايي بخشي است . قاسم سرمايه جاودانه جهان اسلام و هديه بي نظير خداوند به همه ایرانیان و محرومان جهان اسلام است.

پس سلام بر قاسم.خدا نگهدارت قاسم 

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 0:20 ] [ یداله مرادی ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

یدالله مرادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی- دبير آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
مدیریت سابق اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کهگلویه و بویراحمد
این وبلاگ را با هدف آگاهی بخشی و شناخت در زمینه تحولات و مباحث اساسی جامعه و موضع گیری در قبال آنان راه اندازی نموده ام.
باتوجه به علاقه به سرزمین، تاریخ و فرهنگ مادری خود، بررسی مسائل بومی استان چهارفصل کهگلویه و بویراحمد و ظرفیت های آن از موضوعات اساسی این وبلاگ خواهد بود.
انشاالله مورد توجه و لطف اهل فکر و اندیشه قرار گیرد.

ایمیل نویسنده Y.MORADI38@YAHOO.COM
لینک دوستان